TỔ KHXH

1.Tổ Trưởng

IMG_7785

 ĐẠI HỌC VĂN

2. Tổ Phó

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

3. 

2 cp1

ĐẠI HỌC VĂN

4.

IMG_4082

             ĐẠI HỌC VĂN

5.

IMG_7809

   ĐẠI HỌC VĂN

6. 

IMG_7775

    ĐH VĂN

7.

IMG_7760

Cao đẳng Văn – Sử

8. Cô Đoàn Thị The

IMG_7818

 ĐH VĂN

9. 

   CAO ĐẲNG VĂN

10.

IMG_7790

    Cao đẳng Văn – Sử

11. 

IMG_7833

 CAO ĐẲNG VĂN

12. 

IMG_6634

  ĐẠI HỌC VĂN

13. 

IMG_7822

 ĐẠI HỌC VĂN

14.

IMG_7802

         ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

15.

IMG_7827

       ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

16. 

IMG_7815

       ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

17. 

IMG_7764

 ĐH SỬ

18.

IMG_7807

ĐH Âm nhạc

19.

20161119_080301

ĐH Âm nhạc

20. 

IMG_7805 (1)

ĐH Mĩ thuật

21. 

IMG_7780

      ĐH Mĩ thuật