TỔ KHTN

1. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Kiên

 

a KIEN

CỬ NHÂN TOÁN

2. Tổ phó: Nguyễn Thị Kim Huế

ĐẠI HỌC TOÁN

3. Thầy : Nguyễn Thái Cơ

ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

4. Thầy: Đỗ Duy Hà

ĐẠI HỌC TOÁN

5. Đinh Viết Chương

ĐẠI HỌC SINH

6. Thầy: Tô Duy Thuận

ĐẠI HỌC HÓA

7. Thầy: Tô Tiến Thành

ĐẠI HỌC SINH

8. Cô: Đàm Thị Nhường

ĐẠI HỌC TOÁN

9. Cô: Lưu thị Ly

ĐẠI HỌC TOÁN

10. Cô: Ngô Thị Chung

ĐẠI HỌC LÝ

11. Cô: Phạm Thị Thủy

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TOÁN

12. Cô Phạm Thị Thìn

ĐẠI HỌC TOÁN

13. Cô: Ngô Thị Hồng Trang

ĐẠI HỌC TOÁN

14. Cô: Phan Thị Ái Hường

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

15. Cô: Nguyễn Thị Hằng

 

THẠC SĨ TOÁN

16. Cô: Lưu Thị Phương

CAOĐẲNG SƯ PHẠM VẬT LÝ

17. Cô: Nguyễn Thị Tươi

ĐẠI HỌC HÓA

18. Cô:  Đoàn Thị Bích Hợp

 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIN HỌC

19. Cô: Trần Thị Vân

 

ĐẠI HỌC HÓA

20. Cô: Nguyễn Thị Hồng Lĩnh