TỔ HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 IMG_4107 Hiệu trưởng  
2 Thay Do Trong Thai - Chi Uy -PHT Phó Hiệu trưởng  
3 IMG_4102 Phó Hiệu trưởng  
4 Phạm Trung Hoà Kế toán  
5 1 cp1 (3) Y tế học đường  
6 1 cp1 (4) Y tế học đường  
7 Vũ Thị Thu Cúc Văn thư