BAN GIÁM HIỆU

 TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

BAN GIÁM HIỆU

1. HIỆU TRƯỞNG – Bí thư chi bộ

THẦY PHẠM ĐỨC ĐOÁN

Thay Pham Duc Doan BTCB - HT

ĐT : 091 289 99 17 – 090 439 55 42

2.  PHÓ HIỆU TRƯỞNG – Chi ủy

 THẦY ĐỖ TRỌNG THÁI

Thay Do Trong Thai - Chi Uy -PHT

                                                    ĐT  : 091 548 00 99 – 098 548 00 99                                                          

3.  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY NGUYỄN DUY PHÚ

Nguyen Duy Phu - PHT

 ĐT  : 091 608 17 15 – 097 975 68 29