KẾ HOẠCH THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

Tháng Mười Hai 2, 2016 4:13 chiều
PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS HỒNG QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 1. CĂN CỨ

–  Căn cứ công văn số 4547/BGD ĐT – GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2016 của BGD&ĐT.

– Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE).

– Căn cứ công văn số 1228/SGD ĐT – GDTrH ngày 22 tháng 9 năm 2016 của SGD & ĐT Nam Định.

– Căn cứ Kế hoạch năm học PGDĐT – THCS của Phòng GD&ĐT Nam Trực.

– Căn cứ  Kế hoạch, nhiệm vụ năm học của  trường THCS Hồng Quang.

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Thuận lợi

   – Một số đ/c giáo viên tiếng Anh có kĩ năng sử dụng máy tính, mạng INTERNET hiệu quả.

– Các đồng chí tham gia giảng dạy đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

– Ban giám hiệu luôn luôn quan tâm, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi trên mạng theo hướng dẫn của cấp trên.

– Các em học sinh đều rất hứng thú học Tiếng Anh thông qua việc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng

– Phòng máy vi tính của nhà trường đã được kết nối internet.

– Một số gia đình học sinh có điều kiện cũng có máy tính và cũng kết nối internet.

– Nhà trường đã nhiều năm tổ chức cho học sinh thi Olypic Tiếng Anh trên mạng nên Ban giám hiệu cũng như của giáo viên dạy đã có kinh nghiệm.

 1. Khó khăn

– Học sinh ít có điều kiện được tiếp xúc với mạng internet, kĩ năng về truy cập mạng còn hạn chế. Do vậy cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi Olympic Tiếng Anh.

– Các em học sinh phải dành nhiều thời gian cho việc học tập các bộ môn ở trên lớp cũng như ở nhà nên việc bố trí cho các em thi tại trường cũng gặp nhiều khó khăn.

 

 • CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
  1. Nhiệm vụ 1
  2. Chỉ tiêu :

–  Có từ  25% số học sinh của nhà trường tham gia học và thi  tiếng Anh trên mạng INTERNET.

 • Học sinh biết truy cập mạng và biết đăng kí là thành  viên của trang web IOE.vn để đăng nhập và vào thi , có kĩ năng thực hành thành thạo
 • Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học để giải .
 • Mỗi lớp có từ 5 hs trở lên trong tổng số hs tham gia, đạt giải trong kì thi cấp trường.
 • Cả trường, mỗi khối có 10 – 15 em trở lên đạt giải trong kì thi cấp huyện.
 • Có học sinh tham dự kì thi cấp tỉnh.

 

 

 

b.Biện pháp thực hiện

 • Ban giám hiệu ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo và bố trí lịch phòng máy cũng như lịch tổ chức thi cấp trường.
 • Tuyên truyền cho học sinh để các em thấy được ứng dụng của CNTT trong học tập cũng như trong cuộc sống.
 • Lập kế hoạch tuần, tháng, cả năm cho học sinh tham gia học và thực hành trên mạng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em thực hành
 • BGH theo dõi, đôn đốc, động viên giáo viên và học sinh
 • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
 • Đảm bảo phòng máy hoạt động tốt và tốc độ đường truyền cao.
  1. Nhiệm vụ 2 : Thành lập Ban chỉ đạo thi Olympic Tiếng Anh trên mạng
 1. Chỉ tiêu :
 • Ban chỉ đạo, tổ chức thi Olympic Tiếng Anh làm việc đúng với quy định của Ban tổ chức thi Olympic Tiếng Anh cấp trên.
 1. Biện pháp thực hiện :
 • Sớm có quyết định thành lập ban chỉ đạo thi
 • Các lớp lập danh sách đăng kí dự thi nộp về BGH trước ngày 02 – 12 – 2016.
 • Ban tổ chức chủ động bố trí các điều kiện , máy móc, đường truyền đảm bảo cho học sinh dự thi đạt kết quả cao nhất.

 

TT Máy vi tính Số lượng Ở đâu
1 Máy vi tính 20 Phòng máy
2 Đường truyền INTERNET, tốc độ cao
4 Ổn áp 1 Phòng máy

 

 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

Thời gian Nội dung Người phụ trách Kết quả Điều chỉnh
Ngày 02 -12 Thành lập Ban chỉ đạo thi Đ/c Đoán    
Ngày 03 – 12 Các lớp đăng kí dự thi Đ/c Thái    
Ngày 08 – 12 Kiểm tra các điều kiện dự thi Đ/c Thái, Đ/c Hợp    
Ngày 09 – 12 Lập mã thi cấp trường Đ/c Thái    
Ngày 10 – 12 Tổ chức thi theo lịch của BGD Đ/c Đoán, Đ/c Thái    
Ngày 12 – 12 Tổng hợp kết quả, nộp báo cáo về PGD Đ/c Thái    

 

                                                                                     Hồng Quang , ngày 30 tháng 11 năm 2016

            Hiệu trưởng duyệt                                                              Người lập kế hoạch

 

 

 

                        Phạm Đức Đoán                                                                   Đỗ Trọng Thái

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số : 17 /QĐ – THCSHQ                                    Hồng Quang, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập Ban coi thi Olympic Tiếng Anh cấp trường

năm học 2016 – 2017)

– Căn cứ công văn số 4547/BGD ĐT – GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2016 của BGD&ĐT.

-Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE).

– Căn cứ công văn số 1228/SGD ĐT – GDTrH ngày 22 tháng 9 năm 2016 của SGD & ĐT Nam Định.

– Căn cứ Kế hoạch năm học PGDĐT – THCS của Phòng GD&ĐT Nam Trực.

– Căn cứ  Kế hoạch, nhiệm vụ năm học của  trường THCS Hồng Quang.

–  Xét yêu cầu nhiệm vụ của công tác coi thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2016 – 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban coi thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên kèm theo chức vụ sau đây:

 1. Trưởng ban : Ông Phạm Đức Đoán – Hiệu trưởng trường THCS Hồng Quang.
 2. Phó ban : Ông Đỗ Trọng Thái – Phó hiệu trưởng trường THCS Hồng Quang.
 3. Thư kí : Bà Trần Thị Thùy Linh – Tổ phó tổ KHXH trường THCS Hồng Quang.
 4. Giám thị : – Bà Đoàn Thị Bích Hợp – GV tin trường THCS Hồng Quang

–  Bà Hoàng Thị Dung – Giáo viên Tiếng Anh trường THCS Hồng Quang

 1. Nhân viên phục vụ :

– Bà Đào Thị Phượng – Nhân viên văn thư – YTHĐ trường THCS Hồng Quang

 

Điều 2. Ban chỉ đạo thi có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra  hồ sơ đăng kí dự thi của học sinh trường THCS Hồng Quang, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác thi, tổ chức coi thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí

Các ông(bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

Nơi nhận:

 • Như điều 1        Hiệu trưởng
 • Lưu văn phòng.

 

 

 

 

 

Phạm Đức Đoán

 

Phụ lục 1 : Mẫu danh sách đăng kí dự thi

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI

OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

Lớp :…………

Giáo viên phụ trách :………

STT ID Họ và tên Lớp GV phụ trách Điểm thi  vòng 15 Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9

                                                Hồng Quang, ngày… tháng …. năm 2016

  Giáo viên phụ trách

 

Phụ lục 2 : Thời gian tổ chức thi Olympic Tiếng Anh các khối lớp

Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 10/12 và 11/12/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

– Khối lớp 6: từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00

– Khối lớp 7: từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00

– Khối lớp 8: từ 10h30 đến 11h00 hoặc từ 16h30 đến 17h00

– Khối lớp 9: từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00