KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Mười Một 30, 2016 10:04 sáng

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                      

   Số : 16/KH-THCSHQ                                    Hồng Quang, ngày 08  tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Thực hiện hướng dẫn số 1383/SGDĐT – KTKĐCLGD của Sở giáo dục đào tạo Nam Định, ngày 02 tháng 11 năm 2016. Công văn số…/GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực, ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I Năm học 2016 – 2017.  

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, trường THCS Hồng Quang xây dựng kế hoạch  tổ chức kiểm tra học kỳ I cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  2. Mục đích:

Khảo sát chất lượng nhằm giúp các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nắm được thực trạng chất lượng dạy và học của đơn vị, từ đó có giải pháp điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Đánh giá quá trình tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục của nhà trường trong học kỳ I. Từ đó rút kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo của nhà trường nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nam Định, Phòng GD&ĐT Nam Trực,

  1. Yêu Cầu:

– Tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn số …./GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I Năm học 2016 – 2017.  

– Đảm bảo nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  2. Nội dung kiểm tra:

– Giới hạn nội dung khảo sát theo hướng dẫn đính kèm công văn của Sở GD&ĐT.

– Các bộ môn khối 6,7, môn Toán và Ngữ văn lớp 8,9: Nội dung đề khảo sát coi trọng việc đánh giá năng lực người học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn của chương trình giáo dục phổ thông; từng bước có các câu hỏi dạng mở, câu hỏi có ứng dụng thực tế theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng mức độ thấp và vận dụng mức độ cao.

– Môn Tiếng Anh lớp 6,7 có 02 đề, trong đó có 01 đề dành riêng cho học sinh theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm (không có phần nghe hiểu).

– Bài khảo sát tổ hợp đối với học sinh lớp 8,9 gồm nội dung kiến thức của 03 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ; cụ thể liên quan đến các bộ môn như sau:

 

Môn Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lí GDCD
Điểm 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Số câu hỏi 20 5 5 5 5 5 5
Yêu cầu Kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của bộ môn; kiến thức liên môn.

 

  1. 2. Lịch khảo sát, môn và hình thức khảo sát theo đề của Sở

 

Ngày Buổi Khối Môn/Bài Thời điểm phát đề Thời điểm tính giờ Thời gianlàm bài Hình thức khảo sát
14/122016 Sáng 7 Ngữ văn 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút Tự luận
7 Vật lí 9 giờ 25 9 giờ 30 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
6 Ngữ văn 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút Tự luận
6 Lịch sử 9 giờ 25 9 giờ 30 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
Chiều 9 Ngữ văn 14 giờ 25 14 giờ 30 120 phút Tự luận
8 Ngữ văn 14 giờ 25 14 giờ 30 120 phút Tự luận
15/122016 Sáng 7 Toán 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút Tự luận
7 Tiếng Anh 9 giờ 25 9 giờ 30 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
6 Toán 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút Tự luận
6 Tiếng Anh 9 giờ 25 9 giờ 30 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
Chiều 9 Toán 14 giờ 25 14 giờ 30 120 phút Tự luận
8 Toán 14 giờ 25 14 giờ 30 120 phút Tự luận
16/122016 Sáng 9 Bài tổ hợp 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút Trắc nghiệm
8 Bài tổ hợp 7 giờ 25 7 giờ 30 90 phút Trắc nghiệm

– Các môn tự luận: học sinh làm bài trên giấy thi thông thường.

– Các môn tự luận kết hợp với trắc nghiệm học sinh làm trực tiếp vào giấy in đề khảo sát

– Bài khảo sát tổ hợp: Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu đính kèm công văn này.

– Các môn còn lại  kiểm tra từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016: kiểm tra theo thời khóa biểu học, đề trường.

– Nội dung kiến thức: Từ tuần 1 đến hết tuần 15.

– Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

– Môn Tin học: kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Tổ – nhóm trưởng các môn kiểm tra theo đề của trường: họp tổ – nhóm thống nhất nội dung và ra đề kiểm tra – đáp án nộp cho Ban giám hiệu trước ngày 13/12/2016, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra học kì I thực hiện theo đúng thể thức văn bản, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

+ Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

+ Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh và phù hợp với thời lượng là 45 phút.

 

GIỚI HẠN NỘI DUNG KHẢO SÁT HỌC KÌ I THCS

NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo công văn số 1383/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02  tháng 11 năm 2016

của Sở GD&ĐT Nam Định)

 

Môn Lớp Giới hạn khảo sát đến hết bài (theo khung PPCT của Sở ban hành năm 2016) Ghi chú
Ngữ văn 7 Hết bài “Làm thơ lục bát”
Toán 7 Đại số: Hết bài §7 chương 2: “Đồ thị hàm số Hình học: Hết bài §5 chương 2: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
Tiếng Anh 7 Hệ 7 năm: Hết Unit 7; Hệ 10 năm: Hết Unit 5
Vật lí 7 Hết bài: Môi trường truyền âm
Toán 9 Đại số:  Hết §5 chương 2:  Hệ số góc của đường thẳng Hình học:  Hết §6 chương 2: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Vật lí 9 Hết bài 28: Động cơ điện một chiều. 
Hóa học 9 Hết bài: Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Sinh học 9 Hết bài 27: Biến dị
Ngữ văn 9 Hết bài: “Chiếc lược ngà”
Lịch sử 9 Toàn bộ phần Lịch sử Thế giới (Đến hết bài: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay).
Địa lí 9 Hết Bài 27 Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ
Tiếng Anh 9 Hệ 7 năm: hết Unit 4; Hệ 10 năm: Hết Unit 5
GDCD 9 Hết bài 10.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tổ chức coi kiểm tra:

–  Danh sách giáo viên coi kiểm tra : theo phân công đính kèm.

– Địa điểm phòng thi các khối :

 

TT Phòng Khối 9 Khối 8 Khối 7 Khối 6
thi Phòng SL Phòng SL Phòng SL Phòng SL
1 1 Lớp 9A 17 Lớp 7A 18 Lớp 9A 17 Lớp 7A 16
2 2 Lớp 9B 17 Lớp 7B 18 Lớp 9B 17 Lớp 7B 16
3 3 Lớp 9C 17 Lớp 7C 17 Lớp 9C 16 Lớp 7C 16
4 4 Lớp 9D 17 Lớp 7D 17 Lớp 9D 16 Lớp 7D 16
5 5 Lớp 9E 17 Lớp 6A 17 Lớp 9E 16 Lớp 6A 16
6 6 P.Nghe nhìn
17 Lớp 6B 17 P. Nghe nhìn
16 Lớp 6B 16
7 7 Lớp 8A 17 Lớp 6C 17 Lớp 8A 16 Lớp 6C 16
8 8 Lớp 8B 17 Lớp 6D 17 Lớp 8B 16 Lớp 6D 15
9 9 Lớp 8C 16 Ph. Hóa 17 Lớp 8C 16 Ph. Hóa 15
10 10 Lớp 8D 16 Ph. Sinh 17 Lớp 8D 16 Ph. Sinh 15
Tổng cộng 168   172   162   157

 

  1. Hình thức chấm kiểm tra:

+ Phòng GD&ĐT tổ chức chấm chung toàn huyện 4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí của khối 7 và 3 bài Ngữ văn, bài Toán và bài tổng hợp của khối 9 (bài tổng hợp chấm điểm trên phiếu trả lời trắc nghiệm).

+  Chấm tập trung theo miền các môn khối 6, 8

+  Chấm tại trường các môn còn lại

–         Họp tổ – nhóm chấm thử từ 3 – 5 bài

–         Thống nhất đáp án.

–         Phân công chấm.

  1. Kinh phí khảo sát: Sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục được giao chi cho việc in sao và vận chuyển đề khảo sát tới từng học sinh. Mức chi thực hiện theo thông báo số 434/TB-STC ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Sở Tài chính Nam Định (có Thông báo kèm theo).
  2. Lịch đăng ký, nhận đề khảo sát, chấm bài khảo sát và nộp báo cáo

– Ngày 13/12/2016: Từ 7h00, Sở GDĐT giao đề tới Phòng GD&ĐT.

– Ngày 13/12/2016: Từ 14h00, Đ/c Loan – PHT  nhận đề khảo sát tại Phòng GD&ĐT.

–  Từ ngày 14/12/2016 đến ngày 16/12/2016 khảo sát theo lịch.

–  Ngày 16/12/2016: Từ 1h30, Đ/c Phú – PHT  nộp bài khảo sát 4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí của khối 7 và 3 bài Ngữ văn, bài Toán và phiếu trả lời trắc nghiệm bài tổng hợp của khối 9 theo quy định tại Trường THCS Nam Đào. Đ/c Thái – PHT nộp bài khảo sát các môn khối 6,8 về trường THCS Nam Cường chuẩn bị chấm chung theo miền

–  Ngày 17/12/2016: Từ 7h30,  chấm bài khảo sát 4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lí của khối 7 và 3 bài Ngữ văn, Toán và bài tổng hợp của khối 9 theo quy định tại Trường THCS Nam Đào.Chấm bài khảo sát khối 6,8 theo miền 2 tại THCS Hồng Quang.Theo danh sách phân công kèm theo.

–  Ngày 23/12/2016: Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng về Phòng. (Người nhận: ông Tống Văn Thịnh – chuyên viên Phòng GD&ĐT, email: thinhnamthuong@gmail.com).

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2016 – 2017 của Trường THCS Hồng Quang, đề nghị Tổ – nhóm trưởng và giáo viên – nhân viên có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

–         Dán thông báo

–         Lưu VT, Hồ sơ coi – chấm HKI

 

 

 

                                                                                      Phạm Đức Đoán

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày Ghi chú
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
14/12 14/12 15/12 15/12 16/12
V.LS 67 V 89 T.A 67 T 89 T.H 89
1 Phạm Đức Đoán Trưởng ban X X X X
2 Phạm Thị Hồng Loan Phó ban X X X X
3 Nguyễn Duy Phú Phó ban X X X X
4 Đỗ Trọng Thái Phó ban X X X X
5 Đỗ Duy Hà GT- GK X X X X
6 Nguyễn Thị Kim Huế GT – GK X X X X
7 Nguyễn Văn Kiên GT – GK X X X X
8 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh GT- GK X X X X
9 Đàm Thị Nhường GT- GK X X X X
10 Nguyễn Thị Quang GT- GK X X X X
11 Phạm Thị Thìn GT- GK X X X X
12 Phạm Thị Thủy GT- GK X X X X
13 Nguyễn Thị Hằng GT- GK X X X X
14 Ngô Thị Hồng Trang GT- GK X X X X
15 Đoàn Thị Bích Hợp GT X X X X
16 Ngô Thị Chung GT – GK X X X X
17 Lưu Thị Ly GT- GK X X X X
18 Lưu Thị Phương GT- GK X X X X
19 Đinh Viết Chương GT X X X X
20 Nguyễn Thị Tươi GT X X X X
21 Tô Tiến Thành GT X X X X
22 Tô Duy Thuận GT X X X X
23 Trần Thị Vân GT X X X X
24 Nguyễn Thái Cơ GT X X X X
25 Nguyễn Quý Tuân GT X X X X
26 Phan Thị Ái Hường GT X X X X
27 Nguyễn Thị Vân Anh GT- GK X X X X
28 Nguyễn Thị Hà GT- GK X X X X
29 Nguyễn Thị Khuyên GT- GK X X X X
30 Nguyễn Thị Nguyệt TKP – GK X X X X
31 Đoàn Thị Kiều Oanh GT- GK X X X X
32 Trịnh Lan Phương GT- GK X X X X
33 Đoàn Thị The GT- GK X X X X
34 Trần Thị Thơm GT- GK X X X X
35 Nguyễn Thị Thanh Thu TK – GK X X X X
36 Vũ Thị Tin GT- GK X X X X
37 Hoàng Thị Uyên GT- GK X X X X
38 Nguyễn Thị Xoan GT- GK X X X X
39 Hoàng Thị Yến GT- GK X X X X
40 Đặng Lan Anh GT- GK X X X X
41 Hoàng Thị Dung GT- GK X X X X
42 Trần Thị Thùy Linh GT- GK X X X X
43 Trần Thị Minh Nguyệt GT- GK X X X X
44 Nguyễn Văn Quang GT- GK X X X X
45 Đặng Thị Hồng GT – GK X X X X
46 Nguyễn Thị Lý GT X X X X
47 Nguyễn Thị Ngoan GT X X X X
48 Lưu Thị Nụ GT X X X X
49 Trần Diệu Thúy GT X X X X
50 Phạm Trung Hòa KT
51 Đào Thị Phượng TKP X X X X
52 Mai Khánh Toàn PV X X X X
53 Trần Quang Hòa BV X X X X

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ CHẤM THI HỌC KÌ I

             NĂM HỌC 2016 – 2017

STT Họ và tên Chức vụ Chấm thi Địa điểm
Môn – khối Số Phòng
1 Phạm Đức Đoán Trưởng ban THCS Hồng Quang
2 Đỗ Trọng Thái Phó ban THCS Hồng Quang
3 Nguyễn Duy Phú Phó ban THCS Nam Đào
4 Đỗ Duy Hà GK Toán 7 THCS Nam Đào
5 Nguyễn Thị Kim Huế GK Toán 8 THCS Hồng Quang
6 Nguyễn Văn Kiên GK Toán 9 THCS Nam Đào
7 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh GK Toán 8 THCS Hồng Quang
8 Đàm Thị Nhường GK Toán 6 THCS Hồng Quang
9 Nguyễn Thị Quang GK Toán 7 THCS Nam Đào
10 Phạm Thị Thìn GK Toán 6 THCS Hồng Quang
11 Phạm Thị Thủy GK Toán 9 THCS Nam Đào
12 Nguyễn Thị Hằng GK Toán 8 THCS Hồng Quang
13 Ngô Thị Hồng Trang GK Toán 9 THCS Nam Đào
14 Lưu Thị Ly GK Toán 6 THCS Hồng Quang
15 Nguyễn Thị Vân Anh GK Văn 7 THCS Nam Đào
16 Nguyễn Thị Hà GK Văn 6 THCS Hồng Quang
17 Nguyễn Thị Khuyên GK Văn 8 THCS Hồng Quang
18 Nguyễn Thị Nguyệt GK Văn 9 THCS Nam Đào
19 Đoàn Thị Kiều Oanh GK Văn 8 THCS Hồng Quang
20 Trịnh Lan Phương GK Văn 6 THCS Hồng Quang
21 Đoàn Thị The GK Lịch Sử 6 THCS Hồng Quang
22 Trần Thị Thơm GK Văn 7 THCS Nam Đào
23 Vũ Thị Tin GK Văn 6 THCS Hồng Quang
24 Hoàng Thị Uyên GK Văn 8 THCS Hồng Quang
25 Nguyễn Thị Xoan GK Văn 9 THCS Nam Đào
26 Hoàng Thị Yến GK Văn 9 THCS Nam Đào
27 Đặng Lan Anh GK Tổng hợp 9 THCS Nam Đào
28 Hoàng Thị Dung GK Anh 7 THCS Nam Đào
29 Trần Thị Thùy Linh GK Anh 6 THCS Hồng Quang
30 Trần Thị Minh Nguyệt GK Anh 7 THCS Nam Đào
31 Nguyễn Văn Quang GK Anh 6 THCS Hồng Quang
32 Đặng Thị Hồng GK Lịch Sử 6 THCS Hồng Quang
33 Ngô Thị Chung GK Vật lý 7 THCS Nam Đào
34 Lưu Thị Phương GK Vật lý 7 THCS Nam Đào
35 Trần Thị Vân GK Tổng hợp 8 THCS Hồng Quang
36 Nguyễn Thị Tươi GK Tổng hợp 8 THCS Hồng Quang
37 Đào Thị Phượng TKĐ THCS Hồng Quang
38 Đoàn Thị Bích Hợp TKĐ THCS Hồng Quang
39 Mai Khánh Toàn PV THCS Hồng Quang
40 Trần Quang Hòa BV THCS Hồng Quang

                                                                                 Hồng Quang, ngày 08 – 12 – 2016

Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                         Phạm Đức Đoàn