DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Năm 30, 2017 2:48 chiều

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG NĂM HỌC 2016 – 2017
STT Họ và tên Lớp Môn GV dạy Cấp Đạt giải
1 Nguyễn Thị Hồng Minh 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Tỉnh Nhì
2 Nguyễn Thị Hồng Minh 9D Tiếng Anh Trần Thị Thuỳ Linh Tỉnh KK
3 Nguyễn Thị Ngân 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Tỉnh KK
4 Nguyễn Thị Phương 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Tỉnh KK
5 Nguyễn Thị Thu Hương 8D Bóng bàn Tô Tiến Thành Tỉnh KK
6 Nguyễn Quỳnh Anh 8E Văn nghệ Nguyễn Thị Ngoan Huyện Nhất
7 Tô Hữu Giang 6A Điền kinh Nguyễn Thái Cơ Huyện Nhất
8 Nguyễn Thu Nga 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện Nhì
9 Bùi Thị Phương Thảo 8D Sinh học Trần Thị Vân Huyện Nhì
10 Phan Hồng Hải 8D Sinh học Trần Thị Vân Huyện Ba
11 Phan Nhật Như Hoài 8D Sinh học Trần Thị Vân Huyện Ba
12 Tô Thu Huyền 8D Tiếng Anh Hoàng Thị Dung Huyện Ba
13 Nguyễn Thị Phương 8D Tiếng Anh Hoàng Thị Dung Huyện Ba
14 Tô Thu Huyền 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện Ba
15 Nguyễn Thị Phương 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện Ba
16 Nguyễn Minh Hiệu 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện Ba
17 Nguyễn Duy Đạt 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện Ba
18 Đoàn Tiến Lập 8D V.O Toán TA Ngô Thị Hồng Trang Huyện Ba
19 Nguyễn Thị Giang 7B Bóng bàn Tô Tiến Thành Huyện Ba
20 Phan Nguyễn Thanh Thảo 7D Cờ vua Nguyễn Văn Kiên Huyện Ba
21 Nguyễn Hoàng Quang Anh 9D Toán Đỗ Trọng Thái Huyện KK
22 Nguyễn Thu Nga 9D Toán Đỗ Trọng Thái Huyện KK
23 Nguyễn Thị Phưong 9D Tiếng Anh Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
24 Nguyễn Thị Ngân 9D Tiếng Anh Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
25 Đoàn Thuý Khanh 9D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
26 Bùi Thị Hiền 9D Hóa học Tô Duy Thuận Huyện KK
27 Phạm Văn Duy 9D Hóa học Tô Duy Thuận Huyện KK
28 Đặng Thị Huyền Thơ 9D Hóa học Tô Duy Thuận Huyện KK
29 Phạm Thị Phương Anh 9D Lịch Sử Đặng Thị Hồng Huyện KK
30 Nguyễn Thị Thuỷ 9D Lịch Sử Đặng Thị Hồng Huyện KK
31 Nguyễn Hoài Linh 9D Ngữ Văn Nguyễn Thị Thanh Thu Huyện KK
32 Nguvễn Thị Phương 9D Ngữ Văn Nguyễn Thị Thanh Thu Huyện KK
33 Nguyễn Thị Kim Ngân 9D Ngữ Văn Nguyễn Thị Thanh Thu Huyện KK
34 Lê Thị Lâm Oanh 9D Ngữ Văn Nguyễn Thị Thanh Thu Huyện KK
35 Nguyễn Thị Ngân 9D HB Tiếng Anh Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
36 Nguyễn Hồng Hạnh 8D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
37 Phạm Tuấn Khanh 8D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
38 Phan Khánh Linh 8D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
39 Tô Khánh Ly 8D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
40 Trần Thị Kim Ngân 8D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
41 Vũ Hồng Sơn 8D Địa Lý Nguyễn Thị Khuyên Huyện KK
42 Phan Minh Chính 8D Hóa học Nguyễn Thị Tươi Huyện KK
43 Trần Thu Huyền 8D Hóa học Nguyễn Thị Tươi Huyện KK
44 Nguyễn Khắc Thịnh 8D Hóa học Nguyễn Thị Tươi Huyện KK
45 Hoàng Thanh Tú 8D Hóa học Nguyễn Thị Tươi Huyện KK
46 Nguyễn Thiện Vy 8D Hóa học Nguyễn Thị Tươi Huyện KK
47 Đoàn Thị Hà 8D Ngữ Văn Nguyễn Thị Xoan Huyện KK
48 Tô Thị Hồng Liên 8D Ngữ Văn Nguyễn Thị Xoan Huyện KK
49 Phan Thị Nga 8D Ngữ Văn Nguyễn Thị Xoan Huyện KK
50 Phan Thị Hồng Ngọc 8D Ngữ Văn Nguyễn Thị Xoan Huyện KK
51 Tô Minh Phương 8D Ngữ Văn Nguyễn Thị Xoan Huyện KK
52 Nguyễn Thị Linh Chi 8D Sinh học Trần Thị Vân Huyện KK
53 Tô Khánh Linh 8D Sinh học Trần Thị Vân Huyện KK
54 Nguyễn Thị Phương 8D Sinh học Trần Thị Vân Huyện KK
55 Nguyễn Duy Đạt 8D Tiếng Anh Hoàng Thị Dung Huyện KK
56 Nguyễn Minh Hiệu 8D Tiếng Anh Hoàng Thị Dung Huyện KK
57 Vũ Mai Hương 8D Toán Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
58 Đoàn Tiến Lập 8D Toán Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
59 Nguyễn Phương Thanh 8D Toán Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
60 Nguyễn Công Việt 8D Toán Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
61 Lương Thị Thùy Trang 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
62 Đặng Thị Huyền Thơ 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
63 Nguyễn Thu Nga 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
64 Nguyễn Thế Anh 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
65 Phạm Thị Phương Anh 9D IOE Trần Thị Thuỳ Linh Huyện KK
66 Nguyễn Hoàng Quang Anh 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
67 Nguyễn Thế Anh 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
68 Nguyễn Hoài Linh 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
69 Đặng Văn Nam 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
70 Nguyễn Thị Ngân 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
71 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
72 Đặng Thị Huyền Thơ 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
73 Nguyễn Thị Vân 9D V.O Toán T.V Đỗ Trọng Thái Huyện KK
74 Bùi Thị Hiền 9D V.O Toán TA Đỗ Trọng Thái Huyện KK
75 Nguyễn Hoài Linh 9D V.O Toán TA Đỗ Trọng Thái Huyện KK
76 Nguyễn Thị Bích Ngọc 9D V.O Toán TA Đỗ Trọng Thái Huyện KK
77 Đặng Thị Huyền Thơ 9D V.O Toán TA Đỗ Trọng Thái Huyện KK
78 Trần Thu Huyền 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện KK
79 Đoàn Tiến Lập 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện KK
80 Đoan Thi Ha 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện KK
81 Hoàng Thanh Tú 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện KK
82 Nguyễn Công Việt 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện KK
83 Phan Khánh Linh 8D IOE Hoàng Thị Dung Huyện KK
84 Nguyễn Duy Đạt 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
85 Vũ Mai Hương 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
86 Đoàn Tiến Lập 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
87 Phan Thị Nga 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
88 Nguyễn Thị Phương 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
89 Nguyễn Phương Thanh 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
90 Nguyễn Khắc Thịnh 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
91 Nguyễn Công Việt 8D V.O Toán T.V Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
92 Nguyễn Duy Đạt 8D V.O Toán TA Ngô Thị Hồng Trang Huyện KK
93 Phan Diệu Linh 7D Ngữ Văn Nguyễn Thị Hà Trường X
94 Nguyễn Thị Phương Mai 7D Ngữ Văn Nguyễn Thị Hà Trường X
95 Nguyễn Tú Minh 7D Ngữ Văn Nguyễn Thị Hà Trường X
96 Phan Trà My 7D Ngữ Văn Nguyễn Thị Hà Trường X
97 Phan Nguyễn Thanh Thảo 7D Ngữ Văn Nguyễn Thị Hà Trường X
98 Phan Bùi Hoài Thư 7D Ngữ Văn Nguyễn Thị Hà Trường X
99 Nguyễn Văn Chiến 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
100 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
101 Nguyễn Văn Huy 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
102 Tô Ngọc Linh 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
103 Tô Thành Lộc 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
104 Lưu Thị Thanh 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
105 Phạm Quỳnh Thi 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
106 Phan Huyền Trang 7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
107 Ngô Thị Vân
7D Tiếng Anh Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
108 Phan Thu Hương
7D Toán Phạm Thị Thuỷ Trường X
109 Nguyễn Như Quỳnh 7D Toán Phạm Thị Thuỷ Trường X
110 Đoàn Thị Phương Thanh 7D Toán Phạm Thị Thuỷ Trường X
111 Phan Thị Thanh 7D Toán Phạm Thị Thuỷ Trường X
112 Nguyễn Thị Thoa
7D Toán Phạm Thị Thuỷ Trường X
113 Nguyễn Thị Kim Ánh
6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
114 Phan Thị Thu Hiền 6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
115 Vũ Thanh Thanh Huyền 6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
116 Phạm Thị Tuyết Mai 6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
117 Nguyễn Thu Phương 6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
118 Đoàn Ngọc Quang 6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
119 Vũ Thị Ngọc Anh Thư 6D Ngữ Văn Hoàng Thị Yến Trường X
120 Đỗ Thành Duy 6A Tiếng Anh Trần Thị Thuỳ Linh Trường X
121 Nguyễn Thị Thu Hương 6D Tiếng Anh Nguyễn Văn Quang Trường X
122 Nguyễn Duy Anh 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
123 Nguyễn Quý Anh 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
124 Vũ Hồng Hạnh 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
125 Phan Thị Hiền 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
126 Phan Thị Hoài 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
127 Đỗ Hoàng Lịch 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
128 Vũ Doanh Thái 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
129 Đặng Thị Hồng Xuân 6D Toán Phạm Thị Thìn Trường X
130 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
131 Nguyễn Văn Huy 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
132 Tô Ngọc Linh 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
133 Tô Thành Lộc 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
134 Nguyễn Thị Phương Mai 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
135 Nguyễn Tú Minh 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
136 Lưu Thị Thanh 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
137 Phan Thị Thanh 7D IOE Trần Thị Minh Nguyệt Trường X
138 Nguyễn Duy Anh 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
139 Lưu Quốc Anh 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
140 Phan Thị Hiền 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
141 Phan Thị Hoài 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
142 Nguyễn Thị Thu Hương 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
143 Phan Vũ Quang Minh 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
144 Nguyễn Thu Phương 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
145 Đoàn Ngọc Quang 6D IOE Nguyễn Văn Quang Trường X
146 Phan Thi Thanh 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
147 Nguyễn Như Quỳnh 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
148 Đoàn Thị Phương Thanh 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
149 Phan Thu Hương 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
150 Nguyễn Văn Huy 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
151 Nguyễn Thị Thoa 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
152 Nguyễn Thị Hồng Vân 7D V.O Toán TV Phạm Thị Thuỷ Trường X
153 Vũ Doanh Thái 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
154 Đặng Thị Hồng Xuân 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
155 Đỗ Hoàng Lịch 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
156 Phan Thị Hiền 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
157 Nguyễn Thu Phương 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
158 Nguyễn Thị Thu Hương 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
159 Nguyễn Quý Anh 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
160 Nguyễn Duy Anh 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
161 Nguyễn Thị Kim Ánh 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
162 Nguyễn Ngọc Linh 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X
163 Đoàn Ngọc Quang 6D V.O Toán TV Phạm Thị Thìn Trường X

Hồng Quang, ngày 24 – 05 – 2017

T.M BGH

Đỗ Trọng Thái