THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

TỪ NĂM 1959  ĐẾN NĂM  2016


I/TẬP THỂ

1. Chi bộ Đảng  : từ năm thành lập đến nay liên tục là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Đảng bộ xã tặng nhiều Giấy khen.

   2. Nhà trường

Từ năm 1959 đến năm 2015, trường luôn đạt danh hiệu trường Tiên tiếnTiên tiến xuất sắc của huyện. Từ năm 1976 – 1986 trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc và là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT huyện và là trung tâm thực hành thí nghiệm của cụm miền 2 (Nam Chấn, Nam Quang Nam Xá, Nam Tân ).

+ Năm học 2005-2006, trường được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

+ Từ năm 2001 đến 2009, 8 năm liên tục được Sở GD – ĐT tặng giấy khen.

+ Từ năm 2006- 2014, trường được UBND huyện tặng giấy khen Tập thể Lao động Tiên tiến

3. Công Đoàn: 5 năm liên tục từ 2005- 2010 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều năm được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen.

4. Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: 9 năm liên tục từ 2001- 2010 được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen và nhiều năm liền được Hội đồng đội huyện Nam Trực tặng Giấy khen.

Trung Ương:

Giáo viên
*
*

Trường:
* TTLĐXS:
* TTLĐTT: Năm học  2013 – 2014
Công Đoàn :
* VMXS: Năm học
* CÔNG ĐOÀN :
* VM:
Chi Đoàn
* XS:
* XS:
Liên đội
* XS: Bằng khen Trung ương Đoàn:
* XS:

II/ CÁ NHÂN

 

1. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên

+ Năm 1976 -1977, đề tài “Bắc chiếc cầu nối vào đời cho học sinh cuối cấp” của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nhạn được Bộ Giáo dục xếp loại Tốt. Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình và các Thứ trưởng Võ Thuần Nho, Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Liêm về thẩm định xếp loại và cho đăng trên báo nhân dân.

+ Có 04 cán bộ được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

+ Có 103 cán bộ, GV, CNV được Bộ giáo dục tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

+ Có 05 cán bộ, giáo viên được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỉ niệm chương.

+ Có 04 cán bộ được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

+ Có 15 cán bộ, giáo viên được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT.

+ Có 02 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

+ Có 54 giáo viên giỏi cấp huyện, 254 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Có 32 cán bộ, giáo viên được UBND huyện tặng Giấy khen.

+ Có 25 giáo viên được Phòng GD-ĐT tặng Giấy khen.

+ Có 05 giáo viên được TW Đoàn tặng Huy hiệu Tổng phụ trách Giỏi.

+ Có 08 giáo viên được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen

   2. Học sinh:  Trường có 110 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2195 học sinh giỏi cấp huyện.

Học sinh

HS Giỏi cấp Tỉnh:

Năm học : 2013 – 2014  :02 giải

Năm học : 2014 – 2015 : 4 giải
Năm học : 2015 – 2016 : 4 giải

HS Giỏi cấp Huyện

Năm học : 2012 – 2013  : 46 giảiNăm học : 2013 – 2014  : 48 giải

Năm học 2014 – 2015 : 107 giải

Năm học : 2015 – 2016 : 99 giải.