HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Tháng Mười 10, 2018 7:32 sáng

Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Trường THCS Hồng Quang

Trong không khí vui tươi phấn khởi của các thế hệ thầy và trò cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng  ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng năm học 2017-2018 và tìm ra những giải pháp đột phá cho công tác bồi dưỡng cho năm học 2018-2019, và những năm tiếp theo, để tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế của giáo dục xã nhà. BGH – Bộ phận chuyên môn trường THCS Hồng Quang tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của thầy Phạm Đức Đoán – Bí thư chi bộ , Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy trong BGH, các thầy cô tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, cùng các đồng chí giáo viên trực tiếp tham gia công tác bồi dưỡng HSG của nhà trường.

Hội nghị được nghe đánh giá kết quả  thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 – 2018, kèm theo kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và định hướng những giải pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng HSG năm học 2018 – 2019  do đồng chí Đỗ Trọng Thái – Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày.

Hội nghị đã được nghe những ý kiến tham luận rất sâu sắc từ những đồng chí GV trực tiếp BDHSG, những khó khăn vướng mắc, trong công tác BDHSG của các bộ môn. Các tham luận về công tác xây dựng điều kiện, CSVC, đội ngũ bồi dưỡng học sinh giỏi; Công tác xã hội hóa giáo dục trong bồi dưỡng HSG; Công tác phối kết hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh; Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở những bộ môn khó khăn, nhằm góp phần thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đã góp phần minh hoạ thêm các giải pháp cho báo cáo.

Đặc biệt Hội nghị được nghe Thầy Phạm Đức Đoán – BT chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt BGH phát biểu biểu dương những kết quả đạt được về công tác bồi dưỡng HSG năm học 2017-2018 và định hướng  những nội dung quan trọng về công tác bồi dưỡng những năm tiếp theo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

9

Thầy Phạm Đức Đoán – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị.

10jpg

Thầy Đỗ Trọng Thái – Phó hiệu trưởng nhà trường

báo cáo đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 – 2018 và triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018 – 2019.

6

Thầy Nguyễn Duy Phú – Phó hiệu trưởng nhà trường

phát biểu tham luận tại hội nghị.

HQ_Bao cao cong tac BDHSG 2017 – 2018