LƯỢC SỬ TRƯỜNG HỌC

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

THCS HỒNG QUANG TỪ 1959 – 2016

Từ năm 1959 đến năm 1979, trường mang tên trường cấp II Nam Chấn.

+  Năm học 1959 – 1960, trường được thành lập với 2 lớp 5 gồm 85 HS đến từ các xã Nam Chấn, Nam Quang, Nam Toàn, Nam Xá, Nam Cường, Nam Tân, Nam Thắng, Nam Thịnh, Nam Mỹ và Nam Phong) học tại Đình Hát ( thuộc địa bàn xóm Đậu, xã Hồng Quang bây giờ)

+ Năm học 1960 – 1961 trường có 4 lớp: 2 lớp 5 và 2 lớp 6 đặt ở đình Hát  ( thuộc xóm Đậu) và chùa Ba Xã( thuộc xóm Thị ) xã Hồng Quang.

+  Năm 1961 – 1962 trường có 2 lớp 5, 2 lớp 6 và 2 lớp 7.

+  Từ năm học 1962 – 1963 đến năm  1967-1968, số lớp học duy trì từ 6 đến 8 lớp.

+  Năm 1968-1969, với 588 HS trường dựng 14 phòng học bằng tre nứa, vách đất, mái rạ ở cồn Lục Lộ – phía Tây chùa Ba Xã.

+ Từ năm 1969-1976, mỗi năm trường có 7 lớp học. Năm 1974, xã làm móng xây dựng trường cao tầng ven sông Châu Thành, địa phận xóm Dứa, xã Hồng Quang – vị trí ngôi trường hiện tại.

+ Tháng 8/1976 trường chuyển về khu cao tầng mới với 4 lớp 5, 3 lớp 6, 2 lớp 7.

– Năm 1980, trường THCS Nam Chấn được chia thành hai trường THCS Nam Chấn và THCS Nam Quang.

– Năm 1993, hai trường THCS Nam Chấn và THCS Nam Quang được sáp nhập thành trường THCS Nam Chấn.

– Năm 1998, trường THCS Nam Chấn được chia tách thành hai trường THCS Nam Chấn và THCS Nam Quang. Tháng 11/2011, trường THCS Nam Chấn được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia.

– Tháng 10/2014, trường THCS Nam Chấn và THCS Nam Quang được sáp nhập thành trường THCS Hồng Quang.