LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 12 : Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017.

Lớp trực tuần : 7D – Cô Nguyễn Thị Hà

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (20/11) – Kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20 – 11 tại UBND xã – Lên lớp.  – Thầy Đoán 
Thứ 3   (21/11) – Lên lớp.

– Duyệt KHBH.

– Nộp SP dự thi KHKT về PGD.

 – Lên lớp  – Thầy Thái
Thứ 4   (22/11)  – Lên lớp  – Lên lớp. -Thầy Phú
Thứ 5   (23/11)  – Lên lớp.- SHCM.  -BD HSG.

– Tập huấn CM ( Vật lý – Cô Ngân), (Hoá học – Thầy Chương ), ( Toán – Cô Hằng )

– Thầy Thái
Thứ 6  (24/11)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Họp GVCN.

– Sơ kết tuần.

– Lên lớp.

– Tập huấn CM ( Địa lý – Cô Khuyên), (Sinh học – Cô Vân ).

–  Thầy Đoán
Thứ 7  (25/11) – Lên lớp.

– SH lớp.

– Lên lớp.   – Thầy Phú
Chủ nhật (26/11)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 13 theo Thời khoá biểu..

2. Nộp sản phẩm dự thi KHKT về PGD.

3. Tổ chức học phụ đạo – BDHSG.

4. Triển khai tủ sách lớp học.

5. Tập huấn chuyên môn theo lịch của PGD.