LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  29 : Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019. 

Lớp trực tuần : 7A- Cô Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (18/03)  – Chào cờ.

– Duyệt KHBH

– Lên lớp

– Lên lớp.

– Tập luyện HS thi TDTT cấp tỉnh.

– Thầy Đoán

 – Thầy Hoà

Thứ 3   (19/03) – Duyệt KHBH

– Lên lớp

 – Lên lớp- Tập luyện HS thi TDTT cấp tỉnh. – Thầy Thái

– Cô Phượng

Thứ 4   (20/03) – Lên lớp – Lên lớp.

– Tập luyện HS thi TDTT cấp tỉnh.

-Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (21/03) – Lên lớp.- SHCM – BDHSG.

– Luyện tập HS thi TDTT cấp tỉnh

– Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (22/03) -Lên lớp.

– Họp BGH.

– Sơ kết tuần.

– Họp GVCN

-Lên lớp

– Luyện tập HS thi TDTT cấp tỉnh.

–  Thầy Đoán

– Thầy Hoà

Thứ 7  (23/03) – Lên lớp.- SH lớp – Luyện tập thi TDTT cấp tỉnh.   – Thầy Phú

– Cô Phượng

Chủ nhật (24/03) – Luyện tập HS thi TDTT cấp tỉnh
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 29.

2. Tổng hợp kết quả thi giữa học kì II.

3. Luyện tập cho học sinh các đội tuyển thi TDTT cấp tỉnh.

4. Tổ chức cho học sinh đối tượng học cảm tình Đoàn.

5. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường.

6. Hoàn thành thẻ BHYT 2019 cho học sinh.