LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 21 : Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018.

Lớp trực tuần : 9D – Cô Trần Thị Thuỳ Linh

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (15/01) -Chào cờ.- Lên lớp.- Duyệt KHBH  – Lên lớp.  – Thầy Đoán 
Thứ 3   (16/01) – Lên lớp.- Duyệt KHBH.  – Thầy Thái
Thứ 4   (17/01) – Hội thi GVDG tại THCS Nam Cường. – Hội thi GVDG tại THCS Nam Cường. -Thầy Phú
Thứ 5   (18/01) – Lên lớp.- SHCM – BD HSG. – Thầy Thái
Thứ 6  (19/01)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Họp GVCN.

-Sơ kết tuần.

– Lên lớp. –  Thầy Đoán
Thứ 7  (20/01) – Lên lớp.- SH lớp   – Thầy Phú
Chủ nhật (21/01)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 21 ( Tuần 1 – Học kì II) theo Thời khoá biểu.

2. Ổn định KCNN học sinh.

3. Tổ chức học phụ đạo.

4. Chuẩn bị các điều kiện để sơ kết học kì I.

4. Triển khai BHYT năm 2018.