LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  5 : Từ ngày 25/09/2018 đến ngày 01/10/2018. Lớp trực tuần : 9E – Cô Nguyễn Thị Khuyên

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (25/09)  – Tổ chức tết Trung thu cho HS  – Tổ chức tết Trung thu cho HS – Thầy Đoán – Thầy Hoà
Thứ 3   (26/09) – Lên lớp

– Duyệt KHBH

 – Lên lớp- Duyệt KHBH. – Thầy Thái– Cô Phượng
Thứ 4   (27/09) – Lên lớp  – Lên lớp -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (28/09) – Lên lớp- SHCM – BD HSG

– Đại hội Liên Đội.

– Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (29/09)  – Lên lớp- Họp BGH.

– Họp GVCN.

-Sơ kết tuần.

 – Lên lớp –  Thầy Đoán– Thầy Hoà
Thứ 7  (30/09) – Lên lớp- SH lớp  – Lên lớp   – Thầy Phú– Cô Phượng
Chủ nhật (01/10)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Ổn định KCNN nhà trường.

3. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường.

4. Làm công tác PCGD.

5. BCH Đoàn – Đội phối hợp với Đoàn TN xã  tổ chức tết Trung thu cho HS.

6. Đại hội Liên Đội năm học 2018 – 2019.