LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 4 : Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017.

Lớp trực tuần : 9D – Cô Trần Thị Thuỳ Linh.

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (18/09) – Chào cờ.

– Lên lớp

– Duyệt KHBH

– Lên lớp.  – Thầy Đoán 
Thứ 3   (19/09) – Lên lớp.

– Duyệt KHBH

 – Thầy Thái
Thứ 4   (20/09)  – Lên lớp.  – Lên lớp -Thầy Phú
Thứ 5   (21/09)  – Lên lớp -BD HSG

– Đại hội Liên đội.

– Thầy Thái
Thứ 6  (22/09)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Họp GVCN.

– Sơ kết tuần.

– Lên lớp. –  Thầy Đoán
Thứ 7  (23/09)  – Lên lớp.

– Sinh hoạt lớp.

 – Họp HĐ   – Thầy Phú
Chủ nhật (24/09)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 4 theo Thời khoá biểu..

2. Ổn định KCNN, tổ chức cán bộ lớp, tổ chức công tác Đội.

3. Tổ chức học phụ đạo – BDHSG.

4. Hoàn thiện các loại  hồ sơ sổ sách, triển khai các công tác nhà trường, giáo viên trong năm học.

5. Đại hội chi đội – Liên đội.

6.Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội chi bộ nhà trường