LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 34 : Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018. 

Lớp trực tuần : 8C – Cô Nguyễn Thị Hằng

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (23/04)  – Chào cờ

– Lên lớp

– Duyệt KHBH

 – Lên lớp  – Thầy Đoán – Thầy Hoà
Thứ 3   (24/04)  – Lên lớp- Duyệt KHBH  – Ôn tập lớp 9 – Thầy Thái– Cô Phượng
Thứ 4   (25/04) – Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương  – Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (26/04) – Lên lớp- SHCM – Ôn tập lớp 9.- BDHSG TDTT – Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (27/04)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Họp GVCN.

-Sơ kết tuần.

– Lên lớp

– Nộp báo cáo kết quả thi HSG khối 6,7 về PGD ( Đ/c Thái)

–  Thầy Đoán– Thầy Hoà
Thứ 7  (28/04) – Lên lớp.

– SH lớp

 – Ôn tập lớp 9   – Thầy Phú– Cô Phượng
Chủ nhật (29/04)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 33 – 34  theo Thời khoá biểu.

2. Ổn định KCNN học sinh .

3. Ôn tập chuẩn bị thi học kì II ( Khối 6 – 7 – 8)

4. Tổng hợp kết quả thi HSG lớp 6,7,8 .

5. Tiếp tục  BDHSG các đội tuyển  TDTT.

6. Tập hợp bài kiểm tra định kỳ của giáo viên để nộp về PGD.

7. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường.

8. Quyết toán tài chính các lớp.