LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  38 : Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019. Lớp trực tuần : 9B – Cô Phạm Thị Thủy

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (20/05)  – Chào cờ.- Lớp 9 ôn tập. – Lớp 9 ôn tập.- Họp tổ CM bình thi đua cuối năm – Thầy Đoán – Thầy Hoà
Thứ 3   (21/05)  – Lớp 9 ôn tập. – Lớp 9 ôn tập. – Thầy Thái– Cô Phượng
Thứ 4   (22/05) – Lớp 9 ôn tập. – Lớp 9 ôn tập. -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (23/05) – Lớp 9 ôn tập.
– Họp liên tịch.

– Duyệt lên lớp.

 – Lớp 9 ôn tập.

– Duyệt lên lớp.

– Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (24/05) – Lớp 9 ôn tập.

– Duyệt lên lớp.

– Họp hội đồng

-Lớp 9 ôn tập.

– Duyệt lên lớp.

–  Thầy Đoán

Thầy Hoà

Thứ 7  (25/05) – Lớp 9 ôn tập.

– Duyệt lên lớp.

 -Lớp 9 ôn tập.

– Duyệt lên lớp.

  – Thầy Phú– Cô Phượng
Chủ nhật (26/05)    

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 38.

2. Họp tổ CM bình thi đua cuối năm.

3. Xét duyệt lên lớp các khối 6 – 7 – 8.

4. Ôn thi THPT khối 9.

5. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường.

6. Kiểm tra CSVC cuối năm.

7. Quyết toán các khoản thu.

8. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết năm học.