LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  : Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018. 

Lớp trực tuần : 9C – Cô Nguyễn Thị Hằng

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (13/08)  – Chào cờ

– Lên lớp – Ôn tập

– Thầy Đoán 

– Thầy Hoà

Thứ 3   (14/08)  – Lao động VS – Thầy Thái

– Cô Phượng

Thứ 4   (15/08) – Lên lớp – Ôn tập -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (16/08) – Lao động VS – Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (17/08)  – Lên lớp – Ôn tập

– Họp BGH.

– Họp GVCN.

-Sơ kết tuần.

–  Thầy Đoán

– Thầy Hoà

Thứ 7  (18/08) – Lao động VS   – Thầy Phú

– Cô Phượng

Chủ nhật (19/08)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Ổn định KCNN học sinh .

2. Tổ chức ôn tập hè

3. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường, môi trường trong xã.