LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần   : Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020. Lớp trực tuần : 8D – Cô Phạm Thị Thủy

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (01/06)  – Chào cờ.

– Lên lớp.

– Duyệt KHBH

 – Lên lớp – Thầy Đoán 

– Thầy Hoà

Thứ 3   (02/06)   – Lên lớp.

– Duyệt KHBH.

 – Lên lớp – Thầy Phú

– Thầy Toàn

Thứ 4   (03/06)   – Lên lớp.  – Lên lớp Thầy Phú
– Thầy Toàn
Thứ 5   (04/06)  – Lên lớp.

– SHCM.

– Thầy Thái
– Cô Phượng
Thứ 6  (05/06)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Sơ kết tuần.

– Họp GVCN.

 – Lên lớp –  Thầy Đoán

Thầy Hoà

Thứ 7  ( 06/06)   – Lên lớp.

– SH lớp.

  – Thầy Thái

– Cô Phượng

Chủ nhật (07/06)    

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 34 .

2. Lao động vệ sinh trường , lớp.

3. Ổn định KCNN sau đợt nghỉ phòng chống dịch.

4. Ôn tập chuẩn bị thi cuối năm.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34