LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  04 : Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019. Lớp trực tuần : 9D – Cô Trần Thị Minh Nguyệt

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (16/09)  – Chào cờ.- Duyệt KHBH.

– Lên lớp.

– Lên lớp – Thầy Đoán – Thầy Hoà
Thứ 3   (17/09)  – Duyệt KHBH- Lên lớp – Làm PCGD – Thầy Phú– Cô Phượng
Thứ 4   (18/09) – Lên lớp – Lên lớp -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (19/09) – Lên lớp
– SHCM- Họp GV.
 – BDHSG. – Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (20/09) – Lên lớp.- Sơ kết tuần.

– Họp GVCN.

– Lên lớp –  Thầy Đoán Thầy Hoà
Thứ 7  (21/09) – Lên lớp- SH lớp  -Lên lớp   – Thầy Thái– Cô Phượng
Chủ nhật (22/09)  – Họp HNCMHS.    

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 03.

2. Các GV BDHSG xây dựng đội tuyển HSG 2019 – 2020.

3. Xây dựng KH BDHSG nhà trường năm học 2019 – 2020.

4. Dư hội nghị Tổng kết Đại diện CMHS tại THCS Đồng Sơn.

5. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường.

6. Kiểm tra, rà soát CSVC đầu năm.