LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 35 : Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018. 

Lớp trực tuần : 8E – Cô Nguyễn Thị Khuyên

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (07/05)  – Chào cờ

– Lên lớp

– Duyệt KHBH

 – Lên lớp- Họp HPCM Triển khai kế hoạch xét CNTN THCS năm học 2017-2018; nhận hồ sơ xét CNTN THCS năm học 2017-2018; nhận đề khảo sát HKII khối 6,7,8 (Đ/c Thái) – Thầy Đoán – Thầy Hoà
Thứ 3   (08/05)  – 7h00 Thi HK 2 Khối 678  – 13h30 Thi HK 2 Khối 678 – Thầy Thái– Cô Phượng
Thứ 4   (09/05) — 7h00 Thi HK 2 Khối 678  – 13h30 Thi HK 2 Khối 678 -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (10/05) – Lên lớp

– SHCM

– Ôn tập lớp 9.

– BDHSG TDTT

– Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 tại THCS Nam Cường (Đ/c Phú + Đ/c Cúc + GVCN)

– Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (11/05)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Họp GVCN.

-Sơ kết tuần.

– Chấm thi Khối 678 theo miền. –  Thầy Đoán– Thầy Hoà
Thứ 7  (12/05) – Lên lớp.

– SH lớp

– Nộp báo cáo kết quả thi HK 2 về PGD ( Đ/c Thái)

 – Ôn tập lớp 9   – Thầy Phú– Cô Phượng
Chủ nhật (13/05)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 35   theo Thời khoá biểu.

2. Ổn định KCNN học sinh .

3. Tổ chức thi học kì II ( Khối 6 – 7 – 8)

4. Tổng hợp kết quả thi học kì 2 lớp 6,7,8 .

5. Tiếp tục  BDHSG các đội tuyển  TDTT.

6. Ôn tập thi lớp 10 THPT.

7. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường, môi trường trong xã.

8. Quyết toán tài chính các lớp.