LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  22 : Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 28/01/2019.

 Lớp trực tuần : 9D – Cô Hoàng Thị Dung

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (22/01)  – Chào cờ.

– Duyệt KHBH

– Lên lớp

– Duyệt KHBH

– Lên lớp.

 

– Thầy Đoán 

– Thầy Hoà

Thứ 3   (23/01) – Duyệt KHBH

– Lên lớp

 – Lên lớp. – Thầy Thái

– Cô Phượng

Thứ 4   (24/01) – Lên lớp – Lên lớp -Thầy Phú
– Cô Cúc
Thứ 5   (25/01) – Lên lớp.

– SHCM

– BDHSG. – Thầy Thái
– Thầy Toàn
Thứ 6  (26/01)  – Lên lớp.

– Họp BGH

– Sơ kết tuần.

– Họp GVCN

 – Lên lớp.

– Họp chủ tịch HĐT Olympic THCS tại THCS Nam Cường ( Đ/c Đoán).

– Kiểm tra CSVC HĐT Olympic THCS ( Đ/c Thái + Đ/c Hợp)

–  Thầy Đoán

– Thầy Hoà

Thứ 7  (27/01) – Lên lớp

– SH lớp

 – 13h30:  Thi Olympic THCS tại trường   – Thầy Phú

– Cô Phượng

Chủ nhật (28/01)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 21. .

2. Ổn định KCNN nhà trường.

3. Tổ chức lao động vệ sinh nhà trường.

4. Tổ chức thi Olympic THCS.

4. Chuẩn bị các điều kiện sơ kết học kì I.