LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  36 : Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022. Lớp trực tuần :  8E – Cô  Nguyễn Thị Hằng

    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (25/04)  – Chào cờ.

– Lên lớp.

– Duyệt KHBH

 -Lên lớp.

– BD HSG TDTT.

– Thầy Đoán – Thầy Hoà
Thứ 3   (26/04)  – Lên lớp.

– Duyệt KHBH.

– Lên lớp.

-BD HSG TDTT

Thầy Phú 

 Thầy Toàn

Thứ 4   (27/04)   – Lên lớp.  – Lên lớp. – Thầy Phú
– Thầy Toàn
Thứ 5   (28/04)  – Lên lớp.

– SH CM

 – BDHSG TDTT – Thầy  Thái
– Thầy Hòa
Thứ 6  (29/04)  – Lên lớp.

– Họp BGH.

– Sơ kết tuần.

– Họp GVCN.

 – Lên lớp

-BD HSG TDTT

–  Thầy Đoán 

 Thầy Hòa

Thứ 7  ( 30/04)    – Nghỉ 30 – 04   – Thầy Thái Thầy Toàn
Chủ nhật (01/05)    

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chương trình tuần 36 .

2. Lao động vệ sinh trường , lớp.

3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Bồi dưỡng các  Đội tuyển HSG TDTT.

5. Ôn tập chuẩn bị thi cuối năm.

6. Chuẩn bị các điều kiện xét – CN TNTHCS năm học 2021 – 2022.

7. Giáo viên tham gia chương trình BDTX các modul 2,3,4.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN