LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 39 : Từ 22/05 Đến 27/05
Lớp trực tuần : 
    Thời gian              SÁNG        CHIỀU TRỰC
Thứ 2   (22/05) – Ôn thi vào lớp 10

– Làm hồ sơ dự thi lớp 10 THPT cho học sinh

Ôn thi vào lớp 10.

– Họp TCM bình thi đua cuối năm.– Làm hồ sơ dự thi lớp 10 THPT cho học sinh

 – Thầy Đoán 
Thứ 3   (23/05) Ôn thi vào lớp 10

– Làm hồ sơ dự thi lớp 10 THPT cho học sinh

 – Ôn thi vào lớp 10

– Họp liên tịch.

 – Thầy Thái
Thứ 4   (24/05) Ôn thi vào lớp 10

– Hoàn thiện các loại hồ sơ  cuối năm.

– Nộp hồ sơ dự thi lớp 10 THPT cho học sinh.

– Chuẩn bị các điều kiện Tổng kết năm học

– Ôn thi vào lớp 10

– Hoàn thiện các loại hồ sơ  cuối năm

– Chuẩn bị các điều kiện Tổng kết năm học 

-Thầy Phú
Thứ 5   (25/05)  – Ôn thi vào lớp 10

– Duyệt lên lớp Khối 8.

– Chuẩn bị các điều kiện Tổng kết năm học 

 

– Ôn thi vào lớp 10

– Duyệt lên lớp Khối 7

– Chuẩn bị các điều kiện Tổng kết năm học 

– Thầy Thái
Thứ 6  (26/05)  Tổng kết năm học
 – Ôn thi vào lớp 10

– Duyệt lên lớp Khối 6

–  Thầy Đoán
Thứ 7  (27/05) – Ôn thi vào lớp 10 Ôn thi vào lớp 10   – Thầy Phú
Chủ nhật (28/05)
   

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện các loại hồ sơ cuối năm .

2. Ôn thi lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018.

3.  Chuẩn bị các điều kiện Tổng kết năm học.