Một số hình ảnh của lễ khai giảng 2016 – 2017

Tháng Chín 7, 2016 3:20 chiều

3672_n 3_n76_n45_n anh1n   dsc_0037_500_03  2014147799VIDEO0040.mp4_000149614