LỊCH THI ĐẤU VN – TDTT CHÀO MỪNG NGÀY 20 – 11

Tháng Mười Một 10, 2020 7:06 sáng

Hồng Quang_Lịch thi đấu VN – TDTT năm học 2020 – 2021.

Kéo co :

https://youtu.be/UrS3yDgTj6I

https://youtu.be/YdsVRAWipdU

https://youtu.be/lJzp5ECs5C0

 

Chung kết Văn nghệ :

https://youtu.be/jvshiXWTg4c

Chung kết Bóng bàn Đôi Nam – Nữ :

https://youtu.be/4t53xBDWtCI

Chung kết Đá cầu Đôi Nam – Nữ :

https://youtu.be/j6wu0XCcL-4

Chung kết Cầu lông Đôi Nam – Nữ :

https://youtu.be/O84oBYdKAoU

Vũ khúc sân trường :

https://www.youtube.com/watch?v=IgYid6B_T20

Nhảy cao :

https://www.youtube.com/watch?v=1eeV4pcBmo0

Đăng lại : Chung kết Bóng bàn THCS Tỉnh Nam Định 2018 ( Hoàng THCS Hồng Quang – Hoàn THCS Yên Đồng ) :

https://www.youtube.com/watch?v=2vt9gbQOZU0