CÁC QUY CHÊ HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

Tháng Mười 21, 2020 2:39 chiều

1. Điều lệ trường THCS-THPT 2020 mới nhất

2. Kế hoạch năm học 2020 – 2021

3. Đăng kí nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021

4. Quy chế hoạt động nhà trường năm học 2020 – 2021

5. Quy chế dân chủ năm học 2020 – 2021

6. Quy chế thi đua nội bộ năm học 2020 – 2021

7. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học  2020 – 2021