ĐỘI TNTP HCM

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 Liên đội trưởng :

Đoàn Tiến Lập – Chi đội 8D

Doan Tien Lap 8D

Liên đội phó : Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Chi đội 7E

Nguyen Thị Nguyet Ha 7E

Các ủy viên :

  1. Phan Minh Chính – Chi đội 8D

Phan Minh Chinh 8D

2. Nguyễn Thị Hoài Vy – Chi đội 9A

Nguyen Th Hoai Vy 9A

3.Nguyễn Thị Minh Anh – Chi đội 6A

Nguyen Th Minh Anh 6A

4.Nguyễn Khánh Huyền – Chi đội 7C

Nguyen Khanh Huyen 7C

5. Phan Phương Thảo – Chi đội 7A

Phan Phuong Thao 7E.

6. Nguyễn Thu Nga – Chi đội 9D

Nguyen Thu Nga 9D

7.  Nguyễn Văn Thịnh – Chi đội 6E

Nguyen van Thịnh 6E

8. Phan Thanh Thảo    – Chi đội 7D

Phan Nguyen Thanh Thao 7D