BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Tháng Mười 27, 2017 9:50 sáng

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường Vụ LĐLĐ huyện, cấp ủy trường THCS Hồng Quang, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2017, CĐ trường THCS Hồng Quang tiến hành Đại hội toàn thể đoàn viên công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã Tổng kết đánh giá một cách khách quan toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ nhất, đồng thời rút ra nguyên nhân tồn tại, những việc chưa làm được của Ban Chấp hành CĐCS trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó, Đại hội sẽ quyết định đưa ra Nghị quyết định hướng cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn trường THCS Hồng Quang lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022 có sự hiện diện của đồng chí Vũ Thị Thơ – Trưởng ban nữ công Liên Đoàn Lao động huyện Nam Trực.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 4 giờ làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường gồm 5 đồng chí:

  1. Đồng chí Phạm Thị Thìn
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt
  3. Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên
  4. Đồng chí Nguyễn Duy Phú
  5. Đồng chí Tô Duy Thuận

Ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn trường đã họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn và phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành. Đồng chí Phạm Thị Thìn được bầu là chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt được bầu làm phó chủ tịch ban chấp hành.