CÁC QUY CHÊ HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

1. Điều lệ trường THCS-THPT 2020 mới nhất 2. Kế hoạch năm học 2020 – 2021 3. Đăng kí nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021 4. Quy chế hoạt động nhà trường năm học 2020 – 2021 5. Quy chế dân chủ…
kg30

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, năm học đặc biệt giữa mùa Covid 19.            Khi những cơn gió ngọt ngào của buổi sáng mùa thu đùa nhẹ qua vai áo cũng là lúc mùa khai…