kg30

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, năm học đặc biệt giữa mùa Covid 19.            Khi những cơn gió ngọt ngào của buổi sáng mùa thu đùa nhẹ qua vai áo cũng là lúc mùa khai…