BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HOC 2016 – 2017

Phòng GD&ĐT Nam Trực             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Tr­­ường THCS Hồng Quang                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——-      Nam Trực, ngày 18  tháng 5  năm 2017   BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 PHƯƠNG…

KẾ HOẠCH THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS HỒNG QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2016 – 2017   CĂN CỨ – …

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                           Số : 16/KH-THCSHQ                                    Hồng Quang, ngày 08  tháng 12 năm 2016   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…

Thông báo quy định về đồng phục năm học 2016 -2017

I. Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: 1. Đối với nữ sinh: • Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo dài trắng theo đúng mẫu qui định. • Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng vạt ngang,…