CHI BỘ ĐẢNG

1. THẦY PHẠM ĐỨC ĐOÁN

Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng

Thay Pham Duc Doan BTCB - HT

2.  THẦY ĐỖ TRỌNG THÁI

Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng

 

Thay Do Trong Thai - Chi Uy -PHT

   3. Cô Nguyễn Thị Kim Huế – Chi Ủy

 TT Tổ KHTN

                          IMG_6492                               

4. Thầy NGUYỄN DUY PHÚ- Phó hiệu trưởng

Nguyen Duy Phu - PHT

5. Cô Nguyễn Thị Thanh Thu -Tổ trưởng tổ KHXH- Đảng viên

IMG_7785

6. Cô Trần Thị Thuỳ Linh – Tổ phó tổ KHXH   – Đảng viên

IMG_7826

7. Cô Hoàng Thị Dung  – Đảng viên

IMG_7802

8. Thầy Đỗ Duy Hà  – Đảng viên

IMG_7813

9. Cô Nguyễn Thị Hà  – Đảng viên

2 cp1

10. Cô Nguyễn Thị Khuyên  – Đảng viên

IMG_4082

11. Cô Nguyễn Thị Hồng Lĩnh  – Đảng viên

IMG_7771

12. Cô Trần Thị Minh Nguyệt – Đảng viên

IMG_7827

13. Cô Nguyễn Thị Nguyệt  – Đảng viên

IMG_7809

14. Cô Đoàn Thị Kiều Oanh – Đảng viên 

IMG_7775

15. Thầy Tô Tiến Thành – Đảng viên

IMG_7761

16. Cô Đoàn Thị The – Đảng viên

IMG_7818

17. Cô Phạm Thị Thìn – Đảng viên

IMG_7768

18. Thầy Tô Duy Thuận – Đảng viên

IMG_7829

19. Cô Ngô Thị Hồng Trang – Đảng viên

IMG_7784

20. Cô Hoàng Thị Uyên – Đảng viên

IMG_7833

21. Cô Hoàng thị Yến – Đảng viên

IMG_7822