CHI BỘ ĐẢNG

1. HIỆU TRƯỞNG – Bí thư chi bộ

THẦY PHẠM ĐỨC ĐOÁN

Thay Pham Duc Doan BTCB - HT

2.  PHÓ HIỆU TRƯỞNG – Phó bí thư chi bộ

CÔ PHẠM THỊ HỒNG LOAN

Co Pham Thi Hong Loan PBTCB - PHT

3.  PHÓ HIỆU TRƯỞNG – Chi ủy

 THẦY ĐỖ TRỌNG THÁI

Thay Do Trong Thai - Chi Uy -PHT

   4. PCT Công Đoàn – TP Tổ KHTN – Chi Ủy

                                                  Cô Nguyễn Thị Kim Huế       

5. PHÓ HIỆU TRƯỞNG – Đảng viên

Thầy NGUYỄN DUY PHÚ

Nguyen Duy Phu - PHT

6. Cô Đặng Thị Lan Anh – Đảng viên

7. Cô Nguyễn Thị Vân Anh  – Đảng viên

8. Cô Hoàng Thị Dung  – Đảng viên

9. Thầy Đỗ Duy Hà  – Đảng viên

10. Cô Nguyễn Thị Hà  – Đảng viên

11. Cô Nguyễn Thị Khuyên  – Đảng viên

12. Thầy Nguyễn Văn Kiên – Tổ trưởng tổ KHTN – Đảng viên

13. Cô Trần Thị Thuỳ Linh – Tổ phó tổ KHXH   – Đảng viên

14. Cô Nguyễn Thị Hồng Lĩnh  – Đảng viên

15. Cô Lưu Thị Ly  – Đảng viên

16. Cô Trần Thị Minh Nguyệt – Đảng viên

17. Cô Nguyễn Thị Nguyệt  – Đảng viên

18. Cô Đàm Thị Nhường  – Đảng viên

19. Cô Đoàn Thị Kiều Oanh – Đảng viên 

20. Thầy Tô Tiến Thành – Đảng viên

21. Cô Đoàn Thị The – Đảng viên

22. Cô Phạm Thị Thìn – Đảng viên

23. Cô Nguyễn Thị Thanh Thu -Tổ trưởng tổ KHXH- Đảng viên

24. Thầy Tô Duy Thuận – Đảng viên

25. Cô Ngô Thị Hồng Trang – Đảng viên

26. Cô Hoàng Thị Uyên – Đảng viên

27. Cô Hoàng thị Yến – Đảng viên