CBQL QUA CÁC THỜI KÌ

Cán bộ Quản lý – Từ ngày thành lập trường THCS Hồng Quang

1. Thầy Ngô Văn Bân – Hải Phòng – Hiệu trưởng năm  học 1959 -1960.

 2. Cô Nguyễn Thị Hồng Vân – Bắc Ninh – Hiệu trưởng năm  học 1960 – 1961.

 3. Thầy Trần Văn Độ – Nam Định – Hiệu trưởng năm 1961.

 4. Thầy Lê Duy Trinh – Nam Cường – Nam Trực – Hiệu trưởng từ năm 1962 –  1968.

 5.Thầy Trần Văn Thụ –  Nam Tân – Nam Trực – Hiệu trưởng năm 1968.

 6. Thầy Phạm Quang Phương – Nam Hùng – Nam Trực – Hiệu trưởng năm học 1968 – 1969.

 7. Thầy Trần Văn Thanh – Nam Mỹ – Nam Trực – Hiệu trưởng năm học 1969 – 1970.

 

 8. Thầy Vũ Ngọc Ánh – Nam Thanh -Nam Trực  – Hiệu trưởng từ năm 1970 – 1974.

 9. Thầy Phạm Văn Truyền –  Nam Hùng – Nam Trực  –  Hiệu trưởng năm học 1975 – 1976.

 

10. Thầy Nguyễn Xuân Nhạn – Hồng Quang – Nam Trực – Hiệu trưởng từ 1976 đến 2003.

Nguyen Xuan Nhan - HT 1976 - 2003

11. Thầy Phan Văn Cừ  – Hồng Quang – Nam Trực – BTCB – Phó hiệu trưởng từ năm 1976- 2003.

Phan Van Cu - NBTCB - PHT 1976 -2003

12. Cô Vũ Thị Hương- Nam Hồng, Nam Trực- Hiệu trưởng từ năm 2003 đến năm 2013.

Co Vu Thi Huong HT 2003 - 2013

13. Thầy Phạm Đức Đoán – Hồng Quang – Nam Trực – Hiệu trưởng từ năm 2014.

Thay Pham Duc Doan BTCB - HT

14. Cô Phạm Thị Hồng Loan – Hải Thịnh, Hải Hậu – Phó hiệu trưởng từ năm 2014.

Co Pham Thi Hong Loan PBTCB - PHT

 

15. Thầy Nguyễn Duy Phú- Hồng Quang – Nam Trực  – Phó hiệu trưởng từ năm 2014 .

Nguyen Duy Phu - PHT


16. Thầy Đỗ Trọng Thái – Nam Toàn – Nam Trực – Phó hiệu trưởng từ năm 2014

Thay Do Trong Thai - Chi Uy -PHT