BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

PHÂN CÔNG ĐỊA ĐIỂM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2016 – 2017

TT MÔN – KHỐI PHÒNG SĨ SỐ GIÁO VIÊN GHI CHÚ
1 Toán 9 9A 5 Đỗ Trọng Thái
2 Hóa 9 9B 4 Tô Duy Thuận
3 Ngữ Văn 9 6A 6 Nguyễn Thị Thanh Thu
4 Tiếng Anh 9 9D 6 Trần Thị Thùy Linh
5 Lịch Sử 9 9E 5 Đặng Thị Hồng
6 Địa Lý 9 8A 7 Nguyễn Thị Khuyên
7 Địa Lý 8 8B 6 Nguyễn Thị Khuyên
8 Toán 8 B2_3 8 Ngô Thị Hồng Trang
9 Ngữ Văn 8 8C 6 Nguyễn Thị Xoan
10 Tiếng Anh 8 8D 5 Hoàng Thị Dung
11 Hóa 8 7A 7 Nguyễn Thị Tươi
12 Sinh 8 9C 6 Trần Thị Vân
13 Ngữ Văn 7 7B 10 Nguyễn Thị Hà
14 Toán 7 7C 10 Phạm Thị Thủy
15 Tiếng Anh 7 7D 10 Trần Thị Minh Nguyệt
16 Ngữ Văn 6 6B 10 Hoàng Thị Yến
17 Toán 6 6C 10 Phạm Thị Thìn
18 Tiếng Anh 6 6D 10 Nguyễn Văn Quang
19 Cờ Vua Phòng chờ 4 Nguyễn Văn Kiên
20 Bóng bàn Phòng BB 4 Tô Tiến Thành
21 Điền Kinh Sân TD 6 Trần Xuân Nghĩa
22 Bơi lội Sân TD 4 Nguyễn Thái Cơ

                                                               Hồng Quang, ngày 12 – 09 – 2016

                                                                                     T.M BGH

 

 

                                                                                        Đỗ Trọng Thái